Taldeko informazio orokorra

CURSO 14-15 IKASTURTEA

  INFORMAZIO OROKORRAK/INFORMACION GENERAL

ERAIKINA/EDIFICIO: VILLARIAS
KOORDINATZAILEA/COORDINADORA: Leire Nogales
KOORDINAZIO LAGUNTZAILEAK/PERSONAS DE REFERENCIA
                                                                                                           Laura Cabezas e Igone Garay
IKASTETXEKO TELEFONOA/TELEFONO DEL CENTRO : 946706045
        TELEFONO LUZAPENAK/EXTENSIONES
                      IRAKAS-GELAKOA/SALA DE PROFESORES: 326 o 328 (Errotalde)
                                                                      122 (Villarías)   

TUTORETZA/TUTORÍA

TUTOREA/TUTOR: Patxi Hernando
TUTORETZARAKO ORDUAK/HORAS PARA TUTORÍA
 • ASTEARTEAN/MARTES: 13.35-14.30
 • OSTEGUNEAN/JUEVES:15.00-15.55
TUTOREAREKIN HITZ EGITEKO AUKERAK/ PARA COMUNICARSE CON EL TUTOR:
 • TELEFONOZ/TELEFÓNICAMENTE: deitu irakas-gelara/llamar a la sala de profesores                 
                      ez egotekotan, abisua utzi/ en caso de no estar, dejar aviso
 • POSTA ELEKTRONIKOAZ/POR CORREO ELECTRÓNICO: patxi.hernando@somorrostro.com
KLASEKO ORDEZKARIA/DELEGADO: Jon García
KLASEKO ORDEZKO ORDEZKARIA/ SUBELEGADA: Paula Novo


TALDEKO IRAKASLEAK/PROFESORES/AS DEL GRUPO
 • FISIKA ETA KIMIKA: Igone Garay
 • EUSKERA: Ainhoa Aurrekoetxea
 • IRAKURKETA TAILERRA:  Joseba Iñaki Bengoa
 • ERLIJIOA: Patxi Hernando
 • GIZARTE: Rakel Arana
 • HEZIKETA FISIKOA: Jon Ander Pikaza
 • INGELESA: Charo de Sande
 • INFORMATIKA: Roberto Coucuera
 • LENGUA: Edurne Larrabeiti  
 • MATEMÁTICAS: Igone Garay
 • TEKNOLOGIA: Marcos Cucó 
 • ETIKA: Patxi Hernando
EGUTEGIA/CALENDARIO ESCOLAR
               Al final del calendario se da la posibilidad de descargarlo (download) en vuestro ordenador 


  Ebaluazio datak


 
                     


 
 

 
     

No hay comentarios: